Eratija - jaunā pasaule

I. ēra: Eratijas rašanās; 1. gads - Lócërion Heren ēra ~ Urulócë gads
 
SatursPortaleLatest imagesMeklētReģistrētiesIeiet


<<< uz sadaļas satura rādītāju

Gaisa Pūķis ~ Silats

Silatu, kuram ir dievišķa izcelsme, radīja Kārtības Pūķis, tāpēc Silats, tāpat kā pārējie četri Elementālie Pūķi, ir Kārtības Pūķa pēctecis. Silats ir mierīgs, drosmīgs un radošs. Viņš necieš, kad tiek piesārņots viņa gaiss un kad tiek nelietderīgi iznīcinātas radības, kuras dzīvo gaisā. Pēc tam, kad Eratija tika izveidota, Kārtības Pūķis uzcēla pili priekš Silata Silationa kalna alā, kura atrodas kalna pašā augšgalā. Kalns ir tik liels un augsts, ka slejas pāri visiem citiem kalniem, kuri atrodas Eratijā. Silatam patīk sacerēt dziesmas un dziedāt tās savā pilī, kura atrodas Eratijas ziemeļu kontinenta Silationa kalna alā, bet tā, savukārt, atrodas pašā kalna augšgalā, no kurienes Silats valda pār to, ko Kārtības Pūķis deva Silatam valdīt. Silats valda un ir atbildīgs par četru debespušu vējiem, kuri lidinās pār Eratiju, pildot to, ko Silats ir uzdevis viņiem darīt. Silats, sēdēdams savā pils tronī, lūkojas pāri Eratijai, lai redzētu, kas un kur notiek. Silats atbild arī par dziesmām, jo viņam pašam patīk dziedāt. Un par dzīvām būtnēm, kuras dzīvo gaisā, un laikapstākļiem, kuros dominē vējš, viņš arī ir atbildīgs. Kad Silats dzied, viņa balss ir tik daiļa, ka pat daudzi putni viņam atbild ar tādu pašu dziesmu un lidinās ap viņu, neskatoties uz savu draudīgo izskatu.

Vasarai tuvojoties, Silats dzied dziesmas, vēstīdams par vasaras atnākšanu. Visi, kuri dzīvo Eratijā, dzird viņa balsi kā mierīgu vēja pūsmu, kura ir pilna ar mierinājumu un siltumu. Uz Silata dziesmām atsaucas arī tie putni, kuri dzīvo pat ārpus Ziemeļu kontinenta. Protams, ka Eratijas iedzīvotāji uzzin par vasaras tuvošanos arī pateicoties saulei, kura spīd spoži un silti kā atbilde Silata dziesmām, pēc Úra - Uguns Pūķa vēlēšanās, kuram Silata dziesmas ļoti patīk, pat par spīti savam ugunīgajam raksturam. Kā arī putni, kas brīžiem ir Silata vēstneši, ar savām dziesmām kā atbildes Silata dziesmām, ziņo par vasaras atnākšanu.(palielināt bildi)

Daudzi mirstīgie ir pieņēmuši atveidot Silatu kā zilu vai baltu pūķi, kas savās, pret debesīm paceltajās, rokās tur baltu spalvu, kas simbolizē visas pasaules četru debespušu vējus. Un starp mirstīgajiem cilvēku rases pārstāvjiem ir pieņemts Andalárcelva mēneša četrpadsmitā dienā svinēt Silata dienu, jo šajā dienā cilvēki pirmoreizi ieradās uz Ziemeļu kontinentu un kļuva par Ziemeļu kontinenta pirmiedzīvotājiem, un tieši četrpadsmitajā Andalárcelva mēneša dienā viņi sastapa Silatu - Gaisa Pūķi.

Kad rodas vētras, tad ir vairāki varianti par to kādēļ tā notiek. Ja vētra ir bez lietus, bet ar spēcīgu vētru un zibeni, tad tas nozīmē, ka Silats vēlas ko sacīt visiem Eratijas iedzīvotājiem vai arī viņš ir ļoti saniknots par Eratijas mirstīgo iedzīvotāju darbībām, kuras viņus pašus ved uz iznīcību un uz Haosa Pūķa verdzīgo kalpošanu. Bet, ja vētra ir ar lietu, zibeni un spēcīgu vēju, tad Silats ar Nénu - Ūdens Pūķi kopj zemes, kuras ir Eratijā. Pieņēmumi ir daudzi, bet šie ir zināmi pilnīgi, jo Silats saviem mirstīgajiem palīgiem pats par to bija stāstījis.

I.ē., 1.g.: Lócërion Heren laikmeta Urulócë gads                                                                                                                                 Informācijas autors Kārtības Pūķis